Про реєстр

Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання

Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання, створено з метою збереження унікальних наукових об'єктів: колекцій, інформаційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і дендропарків, наукових полігонів тощо, які мають виняткове значення для української та світової науки.

MON_layers_opt5

Детальна інформація

Науковий об'єкт, що становить національне надбання, – це унікальний об'єкт, що не піддається відтворенню, втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

До таких наукових об'єктів можуть бути віднесені:

   • унікальні об'єкти музейних, архівних фондів, колекції, особливо цінні та рідкісні видання, інші пам'ятки історії та культури;
   • інформаційні фонди;
   • дослідні установки, обладнання, полігони;
   • природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, інші природні території та об'єкти, штучно створені об'єкти природно-заповідного фонду, що потребують підтримки, не передбаченої Законом України "Про природно-заповідний фонд України", або їх окремі частини, зокрема ботанічні, зоологічні, мікробіологічні та інші колекції;
   • інші унікальні наукові об'єкти.

Порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, наведено у Положенні про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 723 (зі змінами).

Рішення про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання, приймає Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Для обліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (стаття 16), запроваджено Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання (далі – Реєстр НН), який веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, у визначеному ним порядку.

Науковому об’єкту надається статус такого, що становить національне надбання, з дня його включення до Реєстру НН.

Фінансування заходів з утримання, збереження і розвитку наукових об’єктів, включених до Реєстру НН, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальні засади вирішення організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших питань, пов'язаних з підготовкою та розглядом обґрунтування необхідності надання науковому об'єкту (позбавлення наукового об'єкта) статусу такого, що становить національне надбання, встановлюються Порядком щодо надання науковому об'єкту (позбавлення наукового об'єкта) статусу такого, що становить національне надбання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року № 1233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 246/33217 (далі – Порядок.

Документи щодо ініціювання питання про необхідність надання науковому об'єкту статусу такого, що становить національне надбання, необхідно готувати відповідно до вимог Порядку, в одному примірнику у швидкозшивачу, надсилати поштою або подавати безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою:

01604, м. Київ,  бульвар Тараса Шевченка, 16, МСП

Довідки з питань включення наукових об'єктів до Реєстру НН можна отримати за телефоном: (044) 287 82 34.

Розміщений на цьому сайті Реєстр НН – електронна версія Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, є виключно інформаційним ресурсом і не має юридичної сили.

Доступ до детальної аналітики даних можна отримати за посиланням:

https://lookerstudio.google.com/s/gJhT8goE-5Y

Не знайшли потрібної відповіді?
Поставте запитання