Кількість записів на сторінці

Чинність

Яким НПА включено
Підпорядкування
В реєстрі "Нацнадбання" за Вашим запитом знайдено матеріалів: 149

Колекція промислово цінних культур мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту “Біотехніка” Національної академії аграрних наук України

Назва установи

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України

ЄДРПОУ

00495929

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія аграрних наук України

Напрям

Об’єкти, що забезпечують розвиток природничих досліджень і збереження біорізноманіття.

Піднапрям

Клітинні лінії, діагностикуми, колекції живих організмів

Колекція рідкісних та зникаючих видів рослин степових екосистем України Криворізького ботанічного саду Національної академії наук України

Назва установи

Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України

ЄДРПОУ

05540072

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія наук України

Напрям

Об’єкти, що забезпечують розвиток природничих досліджень і збереження біорізноманіття.

Піднапрям

Природничі комплекси, природні території та об’єкти

Комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Назва установи

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

ЄДРПОУ

03534601

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія наук України

Напрям

Об’єкти, які сприяють розвитку Науково-технічного прогресу.

Піднапрям

Дослідницько-випробувальне обладнання, установки, комплекси, полігони

Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

Назва установи

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

ЄДРПОУ

23494128

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія наук України

Напрям

Об’єкти, які сприяють розвитку Науково-технічного прогресу.

Піднапрям

Дослідницько-випробувальне обладнання, установки, комплекси, полігони

Геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у межах Канівського природного заповідника навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назва установи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЄДРПОУ

02070944

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Міністерство освіти і науки України

Напрям

Об’єкти, що забезпечують розвиток природничих досліджень і збереження біорізноманіття.

Піднапрям

Природничі комплекси, природні території та об’єкти

Колекція фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка

Назва установи

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

ЄДРПОУ

23494128

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія наук України

Напрям

Об’єкти, які визначають соціокультурний розвиток людства і зберігають його духовні цінності

Піднапрям

Археологічні та краєзнавчі колекції

Гербарій державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” (LWFU)

Назва установи

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ

02070996

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Міністерство освіти і науки України

Напрям

Об’єкти, що забезпечують розвиток природничих досліджень і збереження біорізноманіття.

Піднапрям

Колекції неживих організмів та природничі музейні фонди

Навчально-науково-випробувальна лабораторія швидкісних автомобілів імені В.К. Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді

Назва установи

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЄДРПОУ

02071168

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1243 від 04.10.2022 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Міністерство освіти і науки України

Напрям

Об’єкти, які сприяють розвитку Науково-технічного прогресу.

Піднапрям

Дослідницько-випробувальне обладнання, установки, комплекси, полігони

Комплекс науково-дослідного обладнання Випробувального центру колісних транспортних засобів

Назва установи

Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» Міністерства інфраструктури України

ЄДРПОУ

01527695

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1206 від 10.11.2021 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Міністерство інфраструктури України

Напрям

Об’єкти, які сприяють розвитку Науково-технічного прогресу.

Піднапрям

Дослідницько-випробувальне обладнання, установки, комплекси, полігони

Колекція наукових видань 1901-1917 років із фондів

Назва установи

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України

ЄДРПОУ

00496797

Яким НПА включено

Постанова КМУ №1206 від 10.11.2021 року

Чинність

чинне

Останні зміни

-

Підпорядкування

Національна академія аграрних наук України

Напрям

Об’єкти, які визначають соціокультурний розвиток людства і зберігають його духовні цінності

Піднапрям

Наукові та історичні фонди, рукописи, стародруки, унікальні зібрання, інші пам’ятки історії та культури

Є запитання або побажання?